سوکت تبدیل 1 به 2 تلفنی نری
  سوکت تبدیل 1 به 2 تلفنی نری
  مبدل خط تلفن
  مبدل خط تلفن
  ۹,۵۰۰ تومان
  سوکت تبدیل 1به 5 تلفنی
  سوکت تبدیل 1به 5 تلفنی
  مبدل خط تلفن
  مبدل خط تلفن
  ۲۶,۶۰۰ تومان
  رابط 1 به 1 تلفنی 4 پین
  رابط 1 به 1 تلفنی 4 پین
  مبدل خط تلفن
  مبدل خط تلفن
  ناموجود
  سوکت تبدیل 1 به 2 تلفنی دو طرف ماده
  سوکت تبدیل 1 به 2 تلفنی دو طرف ماده
  مبدل خط تلفن
  مبدل خط تلفن
  ناموجود
  سوکت تبدیل 1به 3 تلفنی
  سوکت تبدیل 1به 3 تلفنی
  مبدل خط تلفن
  مبدل خط تلفن
  ناموجود

   تبدیل تلفنی


   تبدیل تلفنی یک ابزار بسیار کاربردی است که بوسیله آن می توانیم از یک خط تلفن دو یا چند خروجی بصورت همزمان دریافت کنیم . تبدیل تلفنی یک پورت ورودی نری و دو یا چند پورت خروجی دارد .  خط تلفن بوسیله سیم دو سرسوکت به پورت ورودی تبدیل متصل می شود و به پورت های خروجی آن می توان دستگاه کارت خوان ، سیم تلفن و مودم ADSL متصل کرد .
   خیر
   بله