صفربند تایمردارکلیدی
  صفربند تایمردارکلیدی
  شماره بند هوشمند
  شماره بند هوشمند
  ناموجود

   صفربند تایمردار کلیدی


   یکی از مشکلات مدیران در ادارات و سازمانهایی که خطوط تلفن در دسترس افراد مختلف قرار می گیرد ، هزینه های تلفن ثابت است . برای حل این مشکل استفاده از دستگاه صفربند توصیه می شود . با استفاده از صفربند تلفن کاربران در برقراری تماس با شماره هایی که با صفر شروع می شود محدود می شوند . صفربندهای موجود دارای تایمر نیز هستند که می توان مدت زمان مکالمه را نیز تنظیم کرد .

   خیر
   بله