میکروسوییچ


از میکروسوئیچ  برای قطع و وصل کردن جریان برق در مدارهای الکترونیکی استفاده می شود . شاسی میکروسوئیچ  بصورت فنری می باشد و تا زمان اعمال فشار روی شاسی میکروسوئیچ  ، جریان برق قطع یا وصل می ماند و به محض رها شدن شاسی وضعیت به حالت اولیه باز می گردد . به دلیل هزینه ی  پائین و عمر مفید بالایی که میکروسوئیچ دارد  از این قطعه بسیار زیاد استفاده می شود . از کاربردهای رایج  میکروسوئیچ  اینترلاک درهای دستگاه مایکروویو ، دستگاه های سکه ای ، کلید های تشخیص طبقه و ایمنی آسانسورها می باشد .

خیر
بله