سرسوکت تلفن نری 4P4C RJ11
  سرسوکت تلفن نری 4P4C RJ11
  کانکتور تلفنی
  کانکتور تلفنی
  ۹۵۰ تومان
  سرسوکت تلفن نری 6P4C RJ11
  سرسوکت تلفن نری 6P4C RJ11
  کانکتور تلفنی
  کانکتور تلفنی
  ۹۵۰ تومان
  سرسوکت تلفن نری 6P6C RJ11
  سرسوکت تلفن نری 6P6C RJ11
  کانکتور تلفنی
  کانکتور تلفنی
  ۱,۱۴۰ تومان
  سوکت آویز تلفن 616E RJ11
  سوکت آویز تلفن 616E RJ11
  کانکتورتلفنی
  کانکتورتلفنی
  ۶,۶۵۰ تومان
  سوکت آویز تلفن 616M RJ11 سیم 30 سانتی
  سوکت آویز تلفن 616M RJ11 سیم 30 سانتی
  کانکتور تلفنی
  کانکتور تلفنی
  ۶,۶۵۰ تومان
  سوکت آویز تلفن RJ11 سیم 4 623K
  سوکت آویز تلفن RJ11 سیم 4 623K
  کانکتور تلفنی
  کانکتور تلفنی
  ۶,۶۵۰ تومان
  سوکت آویز تلفن RJ11 سیم 6 623K
  سوکت آویز تلفن RJ11 سیم 6 623K
  کانکتور تلفنی
  کانکتور تلفنی
  ۱۱,۴۰۰ تومان
  سوکت تلفن روبردی 4P4C RJ11 صاف
  سوکت تلفن روبردی 4P4C RJ11 صاف
  کانکتور تلفنی
  کانکتور تلفنی
  ۴,۷۵۰ تومان
  سوکت تلفن روبردی 6P4C RJ11 صاف
  سوکت تلفن روبردی 6P4C RJ11 صاف
  کانکتور تلفنی
  کانکتور تلفنی
  ۵,۷۰۰ تومان
  سوکت تلفن روبردی 6P6C RJ11صاف
  سوکت تلفن روبردی 6P6C RJ11صاف
  کانکتورتلفنی
  کانکتورتلفنی
  ۶,۶۵۰ تومان
  سوکت تلفن روبردی RJ11 6P4C رایت
  سوکت تلفن روبردی RJ11 6P4C رایت
  کانکتور تلفنی
  کانکتور تلفنی
  ۲,۲۸۰ تومان
  سوکت تلفن روبردی RJ11 6P4C رایت (آریسون )
  سوکت تلفن روبردی RJ11 6P4C رایت -آریسون -
  کانکتور تلفنی
  کانکتور تلفنی
  ۱,۵۲۰ تومان
  سوکت تلفن روبردی RJ11 6P4C رایت دوتایی
  سوکت تلفن روبردی RJ11 6P4C رایت دوتایی
  کانکتورتلفنی
  کانکتورتلفنی
  ۶,۶۵۰ تومان
  سوکت تلفن روبردی RJ11 6P6C رایت
  سوکت تلفن روبردی RJ11 6P6C رایت
  کانکتور تلفنی
  کانکتور تلفنی
  ۳,۲۳۰ تومان
  سوکت تلفن روبردی RJ11 6P6C رایت مستطیلی
  سوکت تلفن روبردی RJ11 6P6C رایت مستطیلی
  کانکتور تلفنی
  کانکتور تلفنی
  ۴,۷۵۰ تومان
  سوکت تلفن روبردی RJ11 SMD 6P4C
  سوکت تلفن روبردی RJ11 SMD 6P4C
  کانکتور تلفنی
  کانکتور تلفنی
  ۲۰,۹۰۰ تومان
  سوکت تلفن روبردی RJ11 SMD 6P6C
  سوکت تلفن روبردی RJ11 SMD 6P6C
  کانکتور تلفنی
  کانکتور تلفنی
  ۲۶,۶۰۰ تومان
  سوکت تلفن روبردی SMD 4P4C RJ11
  سوکت تلفن روبردی SMD 4P4C RJ11
  کانکتور تلفنی
  کانکتور تلفنی
  ۲۰,۹۰۰ تومان
  سرسوکت تلفن 4P4C RJ11 بسته 100تایی
  سرسوکت تلفن 4P4C RJ11 بسته 100تایی
  کانکتور تلفنی
  کانکتور تلفنی
  ناموجود
  سرسوکت تلفن نری 6P2C RJ11
  سرسوکت تلفن نری 6P2C RJ11
  کانکتور تلفنی
  کانکتور تلفنی
  ناموجود
  سوکت آویز تلفن RJ11 سیم 2 623K
  سوکت آویز تلفن RJ11 سیم 2 623K
  کانکتورتلفنی
  کانکتورتلفنی
  ناموجود
  سوکت تلفن روبردی RJ11 4P4C رایت
  سوکت تلفن روبردی RJ11 4P4C رایت
  کانکتور تلفنی
  کانکتور تلفنی
  ناموجود
  سوکت تلفن روبردی RJ11 6P4C رایت (پشت قوس دار)
  سوکت تلفن روبردی RJ11 6P4C رایت -پشت قوس دار-
  کانکتور تلفنی
  کانکتور تلفنی
  ناموجود
  سوکت تلفن روبردی RJ11 6P4C رایت 8تایی
  سوکت تلفن روبردی RJ11 6P4C رایت 8تایی
  کانکتور تلفنی
  کانکتور تلفنی
  ناموجود
  سوکت تلفن روبردی RJ11 6P4C رایت مستطیلی
  سوکت تلفن روبردی RJ11 6P4C رایت مستطیلی
  کانکتور تلفنی
  کانکتور تلفنی
  ناموجود
  سوکت تلفن روبردی RJ11 6P4C(صایرانی )
  سوکت تلفن روبردی RJ11 6P4C-صایرانی -
  کانکتور تلفنی
  کانکتور تلفنی
  ناموجود

   سرسوکت تلفنی


   کانکتور RJ11 یکی از مهمترین انواع سوکت است که می توانید تنوع کامل آن را در فروشگاه سپهرالکترونیک مشاهده و قطعه مورد نیاز خود را با بهترین قیمت بازار تهیه کنید . 
   کانکتور تلفنی در انتهای کابل متصل می شود و موجب برقراری ارتباط بین کابل ها و سیستم های مخابراتی و تلفنی می شود . از کانکتور تلفنی برای اتصال خط تلفن به مودم ، پریز و گوشی تلفن استفاده می شود .

   انواع سرسوکت تلفنی :
   سوکت تلفنی RJ11 در دو جنس نری و مادگی تولید می شود .  سوکت نری قطعه ای پلاستیکی است که متشکل از تعداد مشخصی پین یا سوزن فلزی است و برای اتصال در داخل حفره های بخش مادگی قرار می گیرد . تعداد پین ها در انواع مختلف کانکتور با یکدیگر متفاوت است . کانکتور مادگی معمولا روی انواع مدارهای الکتریکی یا برد لحیم می شود . معمولا به منظور افزایش طول عمر سوکت و جلوگیری از شکستگی یا آسیب دیدگی آن در برابر ضربه و موج های ارتعاشی از روکش پلاستیکی استفاده می شود .
   خیر
   بله