معرفی آی سی TEA1062 :

آی سی مجموعه ‌ای از مدارات الکترونیکی ساخته شده از مواد نیمه‌ رسانا در ابعادی کوچک است. این مدارات شامل دو یا سه نوع دستگاه الکترونیکی مانند مقاومت، خازن و به ویژه ترانزیستور هستند. یک  آی سی کوچک با ابعادی در حد چند سانتی متر می تواند شامل چند صد هزار ترانزیستور باشد. ای سی ها به دو گروه پایه دار DIP و بدون پایه SMD تقسیم می شوند .

خیر
بله