آی سی بردبرد سیم بردبرد میکروسوئیچ وکلید بلندگو (Speaker) بازر اسیلاتوردار (Buzzer) جاباطری (Holder) تاک سوئیچ (Tact switch) پیزو (Pizzo) آنتن فلزی فیش آداپتور قلع وریستور(VDR) باطری و شارژر باطری اسپری
+ 8 دسته‌بندی دیگر
   تاک سوئیچ 4پایه A 6x6x4.3
  تاک سوئیچ 4پایه A 6x6x4.3
  Tact Switch
  Tact Switch
  ۵۲۵ تومان
   تاک سوئیچ 6x3x4.3 SMD
  تاک سوئیچ 6x3x4.3 SMD
  Tact Switch
  Tact Switch
  ۱,۰۵۰ تومان
  آنتن رادیویی 11cm
  آنتن رادیویی 11cm
  آنتن تقویت کننده سیگنال
  آنتن تقویت کننده سیگنال
  ۲۹,۷۵۰ تومان
  آنتن رادیویی 13cm
  آنتن رادیویی 13cm
  آنتن تقویت کننده سیگنال
  آنتن تقویت کننده سیگنال
  ۲۹,۷۵۰ تومان
  بازر اسیلاتوردار 12V
  بازر اسیلاتوردار 12V
  Buzzer
  Buzzer
  ۷,۸۷۵ تومان
  بازر اسیلاتوردار 12ولت کوچک
  بازر اسیلاتوردار 12ولت کوچک
  Buzzer
  Buzzer
  ۱۲,۷۷۵ تومان
  بازر اسیلاتوردار 5V
  بازر اسیلاتوردار 5V
  Buzzer
  Buzzer
  ۷,۸۷۵ تومان
  بازر اسیلاتوردار 6-24V SFM27
  بازر اسیلاتوردار 6-24V SFM27
  Buzzer
  Buzzer
  ۲۶,۲۵۰ تومان
  بازر اسیلاتوردار قطر 20mm سیم دار 12V
  بازر اسیلاتوردار قطر 20mm سیم دار 12V
  Buzzer
  Buzzer
  ۲۲,۷۵۰ تومان
  بازر اسیلاتوردار مقطع 6-28V KPE-653
  بازر اسیلاتوردار مقطع 6-28V KPE-653
  Buzzer
  Buzzer
  ۱۰۵,۰۰۰ تومان
  بازر اسیلاتوردار مقطع 3-24V SFM27
  بازر اسیلاتوردار مقطع 3-24V SFM27
  Buzzer
  Buzzer
  ۲۶,۲۵۰ تومان
  بردبرد (پروجکت برد) جعبه نارنجی
  بردبرد -پروجکت برد- جعبه نارنجی
  Bread board
  Bread board
  ۳۵,۰۰۰ تومان
  بلندگو YD57
  بلندگو YD57
  Speaker
  Speaker
  ۲۲,۷۵۰ تومان
  بلندگوی 8 اهم YD50 نیم وات
  بلندگوی 8 اهم YD50 نیم وات
  Speaker
  Speaker
  ۱۹,۲۵۰ تومان
  بلندگوی بیضی سیم دار 8Ω
  بلندگوی بیضی سیم دار 8Ω
  Speaker
  Speaker
  ۱۷,۵۰۰ تومان
  بلندگوی پلاستیکی 8Ω قطر 56mm
  بلندگوی پلاستیکی 8Ω قطر 56mm
  Speaker
  Speaker
  ۱۲,۲۵۰ تومان
  بلندگوی پلاستیکی 8Ω نیم وات قطر 50mm
  بلندگوی پلاستیکی 8Ω نیم وات قطر 50mm
  Speaker
  Speaker
  ۱۲,۲۵۰ تومان
  بلندگوی تخت 32Ω
  بلندگوی تخت 32Ω
  Speaker
  Speaker
  ۲۱,۰۰۰ تومان
  بلندگوی تخت پاناسونیکی کرم رنگ
  بلندگوی تخت پاناسونیکی کرم رنگ
  Speaker
  Speaker
  ۲۱,۰۰۰ تومان
  بلندگوی تخت پلاستیکی 100Ω
  بلندگوی تخت پلاستیکی 100Ω
  Speaker
  Speaker
  ۲۴,۵۰۰ تومان
  بلندگوی تخت فلزی 8 اهم قطر 55
  بلندگوی تخت فلزی 8 اهم قطر 55
  Speaker
  Speaker
  ۲۲,۷۵۰ تومان
  بلندگوی تخت فلزی 8Ω قطر 36mm
  بلندگوی تخت فلزی 8Ω قطر 36mm
  Speaker
  Speaker
  ۱۲,۲۵۰ تومان
  بلندگوی تخت فلزی 8Ω قطر 40mm
  بلندگوی تخت فلزی 8Ω قطر 40mm
  Speaker
  Speaker
  ۱۲,۲۵۰ تومان
  بلندگوی تخت فلزی 8Ω قطر 45mm
  بلندگوی تخت فلزی 8Ω قطر 45mm
  Speaker
  Speaker
  ۱۹,۲۵۰ تومان
  بلندگوی تخت فلزی 8Ω قطر 50mm
  بلندگوی تخت فلزی 8Ω قطر 50mm
  Speaker
  Speaker
  ۲۱,۰۰۰ تومان
  بلندگوی تخت فلزی 8Ω قطر27mm
  بلندگوی تخت فلزی 8Ω قطر27mm
  Speaker
  Speaker
  ۱۲,۲۵۰ تومان
  بلندگوی عروسکی مشکی 8Ω
  بلندگوی عروسکی مشکی 8Ω
  Speaker
  Speaker
  ۶,۶۵۰ تومان
  بلندگوی فلزی 7/5Ω  قطر 22mm
  بلندگوی فلزی 7/5Ω قطر 22mm
  Speaker
  Speaker
  ۱۳,۱۲۵ تومان
  پیزو الکتریک پایه دار 2208
  پیزو الکتریک پایه دار 2208
  Pizzo
  Pizzo
  ۸,۷۵۰ تومان
  پیزو الکتریک قابدار 3.5 سانتی
  پیزو الکتریک قابدار 3.5 سانتی
  Pizzo
  Pizzo
  ۱۰,۵۰۰ تومان
  پیزو بخارسرد 20MM
  پیزو بخارسرد 20MM
  پیزو الکتریک
  پیزو الکتریک
  ۳۵,۰۰۰ تومان
  تاک سوئیچ 2پایه نرمه دار
  تاک سوئیچ 2پایه نرمه دار
  Tact Switch
  Tact Switch
  ۳,۵۰۰ تومان
  تاک سوئیچ 4پایه نرمه دار
  تاک سوئیچ 4پایه نرمه دار
  Tact Switch
  Tact Switch
  ۳,۵۰۰ تومان
  تاک سوئیچ 2.5*6.2*6.2 SMD
  تاک سوئیچ 2.5*6.2*6.2 SMD
  سوئیچ
  سوئیچ
  ۱,۰۵۰ تومان
  تاک سوئیچ 2پایه 6*6*4/3
  تاک سوئیچ 2پایه 6*6*4/3
  Tact Switch
  Tact Switch
  ۷۰۰ تومان
  تاک سوئیچ 2پایه 6*6*5
  تاک سوئیچ 2پایه 6*6*5
  Tact Switch
  Tact Switch
  ۷۰۰ تومان
   خیر
   بله