سرسوکت تلفن نری 4P4C RJ11
  سرسوکت تلفن نری 4P4C RJ11
  کانکتور تلفنی
  کانکتور تلفنی
  ۹۰۰ تومان
  سرسوکت تلفن نری 6P4C RJ11
  سرسوکت تلفن نری 6P4C RJ11
  کانکتور تلفنی
  کانکتور تلفنی
  ۹۰۰ تومان
  سرسوکت تلفن نری 6P6C RJ11
  سرسوکت تلفن نری 6P6C RJ11
  کانکتور تلفنی
  کانکتور تلفنی
  ۱,۰۸۰ تومان
  سوکت آویز تلفن 616E RJ11
  سوکت آویز تلفن 616E RJ11
  کانکتورتلفنی
  کانکتورتلفنی
  ۶,۳۰۰ تومان
  سوکت آویز تلفن 616M RJ11 سیم 30 سانتی
  سوکت آویز تلفن 616M RJ11 سیم 30 سانتی
  کانکتور تلفنی
  کانکتور تلفنی
  ۶,۳۰۰ تومان
  سوکت آویز تلفن RJ11 سیم 4 623K
  سوکت آویز تلفن RJ11 سیم 4 623K
  کانکتور تلفنی
  کانکتور تلفنی
  ۶,۳۰۰ تومان
  سوکت آویز تلفن RJ11 سیم 6 623K
  سوکت آویز تلفن RJ11 سیم 6 623K
  کانکتور تلفنی
  کانکتور تلفنی
  ۱۰,۸۰۰ تومان
  سوکت تلفن روبردی 4P4C RJ11 صاف
  سوکت تلفن روبردی 4P4C RJ11 صاف
  کانکتور تلفنی
  کانکتور تلفنی
  ۴,۵۰۰ تومان
  سوکت تلفن روبردی 6P6C RJ11صاف
  سوکت تلفن روبردی 6P6C RJ11صاف
  کانکتورتلفنی
  کانکتورتلفنی
  ۶,۳۰۰ تومان
  سوکت تلفن روبردی RJ11 4P4C رایت
  سوکت تلفن روبردی RJ11 4P4C رایت
  کانکتور تلفنی
  کانکتور تلفنی
  ۲,۱۶۰ تومان
  سوکت تلفن روبردی RJ11 6P4C رایت
  سوکت تلفن روبردی RJ11 6P4C رایت
  کانکتور تلفنی
  کانکتور تلفنی
  ۲,۱۶۰ تومان
  سوکت تلفن روبردی RJ11 6P4C رایت (آریسون )
  سوکت تلفن روبردی RJ11 6P4C رایت -آریسون -
  کانکتور تلفنی
  کانکتور تلفنی
  ۱,۴۴۰ تومان
  سوکت تلفن روبردی RJ11 6P4C رایت 8تایی
  سوکت تلفن روبردی RJ11 6P4C رایت 8تایی
  کانکتور تلفنی
  کانکتور تلفنی
  ۱۹,۸۰۰ تومان
  سوکت تلفن روبردی RJ11 6P4C رایت دوتایی
  سوکت تلفن روبردی RJ11 6P4C رایت دوتایی
  کانکتورتلفنی
  کانکتورتلفنی
  ۶,۳۰۰ تومان
  سوکت تلفن روبردی RJ11 6P4C رایت مستطیلی
  سوکت تلفن روبردی RJ11 6P4C رایت مستطیلی
  کانکتور تلفنی
  کانکتور تلفنی
  ۳,۹۶۰ تومان
  سوکت تلفن روبردی RJ11 6P4C(صایرانی )
  سوکت تلفن روبردی RJ11 6P4C-صایرانی -
  کانکتور تلفنی
  کانکتور تلفنی
  ۳,۲۴۰ تومان
  سوکت تلفن روبردی RJ11 6P6C رایت
  سوکت تلفن روبردی RJ11 6P6C رایت
  کانکتور تلفنی
  کانکتور تلفنی
  ۳,۰۶۰ تومان
  سوکت تلفن روبردی RJ11 6P6C رایت مستطیلی
  سوکت تلفن روبردی RJ11 6P6C رایت مستطیلی
  کانکتور تلفنی
  کانکتور تلفنی
  ۴,۵۰۰ تومان
  سوکت تلفن روبردی RJ11 SMD 6P4C
  سوکت تلفن روبردی RJ11 SMD 6P4C
  کانکتور تلفنی
  کانکتور تلفنی
  ۱۹,۸۰۰ تومان
  سوکت تلفن روبردی RJ11 SMD 6P6C
  سوکت تلفن روبردی RJ11 SMD 6P6C
  کانکتور تلفنی
  کانکتور تلفنی
  ۲۵,۲۰۰ تومان
  سوکت تلفن روبردی SMD 4P4C RJ11
  سوکت تلفن روبردی SMD 4P4C RJ11
  کانکتور تلفنی
  کانکتور تلفنی
  ۱۹,۸۰۰ تومان
  سرسوکت تلفن 4P4C RJ11 بسته 100تایی
  سرسوکت تلفن 4P4C RJ11 بسته 100تایی
  کانکتور تلفنی
  کانکتور تلفنی
  ناموجود
  سرسوکت تلفن نری 6P2C RJ11
  سرسوکت تلفن نری 6P2C RJ11
  کانکتور تلفنی
  کانکتور تلفنی
  ناموجود
  سوکت آویز تلفن RJ11 سیم 2 623K
  سوکت آویز تلفن RJ11 سیم 2 623K
  کانکتورتلفنی
  کانکتورتلفنی
  ناموجود
  سوکت تلفن روبردی 6P4C RJ11 صاف
  سوکت تلفن روبردی 6P4C RJ11 صاف
  کانکتور تلفنی
  کانکتور تلفنی
  ناموجود
  سوکت تلفن روبردی RJ11 6P4C رایت (پشت قوس دار)
  سوکت تلفن روبردی RJ11 6P4C رایت -پشت قوس دار-
  کانکتور تلفنی
  کانکتور تلفنی
  ناموجود
   معرفی سرسوکت تلفنی :
   کانکتور RJ11 یکی از مهمترین انواع سوکت است که در انتهای کابل های شبکه متصل می شود و موجب برقراری ارتباط بین کابل ها و سیستم های مخابراتی و تلفنی می شود . از کانکتور تلفنی برای اتصال خط تلفن به مودم ، پریز و گوشی تلفن استفاده می شود .

   انواع سرسوکت تلفنی :
   سوکت تلفنی RJ11 در دو جنس نری و مادگی تولید می شود .  سوکت نری قطعه ای پلاستیکی است که متشکل از تعداد مشخصی پین یا سوزن فلزی است و برای اتصال در داخل حفره های بخش مادگی قرار می گیرد . تعداد پین ها در انواع مختلف کانکتور با یکدیگر متفاوت است . کانکتور مادگی معمولا روی انواع مدارهای الکتریکی یا برد لحیم می شود . معمولا به منظور افزایش طول عمر سوکت و جلوگیری از شکستگی یا آسیب دیدگی آن در برابر ضربه و موج های ارتعاشی از روکش پلاستیکی استفاده می شود .
   خیر
   بله