معرفی کلاف تلفنی 4 رشته طوسی آلومینیوم ایرانی :

از کابل برای ارتباط پریز تا پست تلفن یا ترمینال مخابراتی استفاده می شود . کابل های مخابراتی نسبت به سیم تلفن دارای روکشی مستحکم تر می باشند . کابلها به دو دسته کابلهای مخابراتی هوایی و زمینی تقسیم می شوند . کابلهای هوایی (فضای باز ) که عمدتا به رنگ مشکی هستند ، دارای روکش مستحکم تری جهت محافظت از کابل در برابر نور خورشید و بارندگی می باشند ، این کابلها به دلیل جنس روکششان قابلیت خمیدگی کمتری داشته و شکنندگی بیشتری دارند. کابلهای زمینی عمدتا به رنگ طوسی و سفید می باشند و به دلیل انعطاف پذیری بهتری که دارند در داخل ساختمان استفاده می شوند .